Tỷ Lệ Kèo - Kèo Trận Sớm - Kèo Bóng Đá ngày mai

Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI VÔ ĐỊCH NEW SOUTH WALES ÚC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:00PM
Sydney FC (Trẻ)
Hills United
00.90
0.86
3/3.50.78
u0.98
Giải bóng đá Premier Queensland của Úc 1
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:30PM
Capalaba Bulldogs
Logan Lightning
Hòa
0.98
0.50.76
3.50.68
u-0.94
3.40
1.76
3.90
o0.95
e0.93
0.90
0/0.50.84
1.50.81
u0.93
3.90
2.14
2.52
VÒNG LOẠI CÚP ÚC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 04:30PM
Bentleigh Greens
Heidelberg United
1.00
1.00.76
3.50.76
u1.00
TRỰC TIẾP 04:30PM
Lions FC
Surfers Paradise Apollo
2/2.50.86
0.90
3.50.76
u1.00
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2026 KHU VỰC CHÂU Á
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:14PM
Nhật Bản
Syria
Hòa
2/2.50.99
0.77
3.50.90
u0.86
1.15
9.30
6.70
o0.95
e0.93
1.00.93
0.83
1.51.00
u0.76
1.43
10.00
3.10
TRỰC TIẾP 06:00PM
Hàn Quốc
Trung Quốc
Hòa
2.0-0.94
0.70
3/3.5-0.88
u0.64
1.19
8.50
6.00
o0.95
e0.93
0.5/10.81
0.95
1/1.50.85
u0.91
1.61
7.40
2.72
TRỰC TIẾP 07:10PM
Úc
Palestine
Hòa
1.5/20.99
0.77
2.5/30.91
u0.85
1.20
10.00
5.30
o0.96
e0.92
0.5/10.90
0.86
1.00.65
u-0.89
1.62
9.80
2.49
TRỰC TIẾP 07:30PM
Indonesia
Philippines
1.5/20.70
-0.94
3.00.81
u0.95
0.5/10.67
-0.91
1/1.50.88
u0.88
TRỰC TIẾP 07:30PM
Thái Lan
Singapore
2.50.90
0.86
3.50.77
u0.99
o0.95
e0.93
1.00.65
-0.89
1.50.84
u0.92
TRỰC TIẾP 08:00PM
Malaysia
Chinese Taipei
2.50.79
0.97
3.50.66
u-0.90
1.00.64
-0.88
1.50.76
u1.00
TRỰC TIẾP 08:00PM
Triều Tiên (N)
Myanmar
3/3.50.72
-0.96
3.5/40.60
u-0.84
o0.95
e0.93
1.51.00
0.76
1.5/20.94
u0.82
TRỰC TIẾP 01:00AM
Yemen (N)
Nepal
Hòa
1/1.50.79
0.97
2.50.82
u0.94
1.32
7.30
4.45
o0.96
e0.92
0.50.80
0.96
1.00.76
u1.00
1.80
7.10
2.36
TRỰC TIẾP 10:00PM
Tajikistan
Pakistan
3.50.61
-0.85
4.5-0.99
u0.75
o0.95
e0.93
1.5/20.96
0.80
2.00.94
u0.82
TRỰC TIẾP 10:00PM
Turkmenistan
Hong Kong
Hòa
0.50.73
-0.97
2.5-0.84
u0.60
1.73
4.30
3.25
o0.97
e0.91
0/0.50.87
0.89
1.00.88
u0.88
2.25
4.90
2.12
TRỰC TIẾP 10:45PM
Qatar
Ấn Độ
Hòa
0.5/10.81
0.95
2.50.87
u0.89
1.61
4.70
3.55
o0.96
e0.92
0/0.50.78
0.98
1.00.77
u0.99
2.13
5.10
2.20
TRỰC TIẾP 11:00PM
Liban (N)
Bangladesh
Hòa
1.50.90
0.86
2/2.50.88
u0.88
1.24
11.00
4.50
o0.97
e0.91
0.50.69
-0.93
1.00.98
u0.78
1.69
10.00
2.32
TRỰC TIẾP 11:00PM
Oman
Kyrgyzstan
Hòa
0.50.91
0.85
2/2.5-0.93
u0.69
1.91
3.70
3.10
o0.97
e0.91
0/0.50.99
0.77
0.5/10.69
u-0.93
2.46
4.95
1.96
TRỰC TIẾP 12:00AM
Iran
Uzbekistan
Hòa
0.5/10.77
0.99
2/2.50.93
u0.83
1.60
4.80
3.45
o0.97
e0.91
0/0.50.73
-0.97
0.5/10.64
u-0.88
2.12
6.40
2.04
TRỰC TIẾP 12:00AM
United Arab Emirates
Bahrain
Hòa
0.50.88
0.88
2.00.73
u-0.97
1.88
3.75
3.10
o0.97
e0.91
0/0.50.97
0.79
0.5/10.70
u-0.94
2.43
5.10
1.95
TRỰC TIẾP 12:45AM
Kuwait
Afghanistan
1.5/2-0.93
0.69
3.0-0.83
u0.59
0.5/10.92
0.84
1/1.5-0.92
u0.68
TRỰC TIẾP 01:00AM
Iraq
Việt Nam
Hòa
0.5/10.80
0.96
2.50.72
u-0.96
1.60
4.45
3.70
o0.96
e0.92
0/0.50.63
-0.87
1.00.79
u0.97
1.96
6.20
2.24
TRỰC TIẾP 01:00AM
Ả Rập Xê Út
Jordan
Hòa
0.5/10.91
0.85
2/2.50.81
u0.95
1.66
4.45
3.35
o0.96
e0.92
0/0.50.82
0.94
0.5/10.65
u-0.89
2.22
5.70
2.02
GIAO HỮU QUỐC TẾ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 09:00PM
Anh U20 (N)
Ireland U21
0.50.90
0.86
2.5/30.79
u0.97
TRỰC TIẾP 09:00PM
Azerbaijan (N)
Kazakhstan
Hòa
0/0.50.99
0.83
2/2.50.91
u0.89
2.22
2.93
3.05
o0.98
e0.92
00.64
-0.82
1.0-0.92
u0.72
2.81
3.85
1.98
00.67
-0.85
2.5-0.90
u0.70
0/0.5-0.76
0.58
0.5/10.61
u-0.81
TRỰC TIẾP 11:00PM
Belarus (N)
Israel
Hòa
0.78
0.5/1-0.96
2.50.98
u0.82
4.00
1.73
3.45
o0.96
e0.92
0.90
0/0.50.92
1.00.88
u0.92
4.95
2.29
2.08
-0.91
0.50.73
2/2.50.71
u-0.91
0.59
0.5-0.77
1/1.5-0.79
u0.59
TRỰC TIẾP 11:00PM
San Marino
Cộng hòa Síp
Hòa
0.81
1.5/2-0.99
2.5/30.95
u0.85
8.30
1.23
5.30
o0.97
e0.93
0.94
0.5/10.88
1.00.75
u-0.95
10.00
1.59
2.52
0.67
2.0-0.85
2.50.77
u-0.97
0.57
1.0-0.75
1/1.5-0.86
u0.66
TRỰC TIẾP 11:00PM
Moldova
Ukraine
Hòa
-0.90
1.00.66
2.5/3-0.99
u0.75
6.20
1.39
4.20
o0.96
e0.92
0.80
0.50.96
1.00.80
u0.96
6.40
1.96
2.20
TRỰC TIẾP 11:00PM
Malta (N)
Hy Lạp
Hòa
0.93
1.50.89
2.5/30.81
u0.99
9.00
1.26
4.70
o0.95
e0.93
-0.93
0.50.75
1/1.5-0.95
u0.75
6.60
1.75
2.52
-0.87
1/1.50.69
3.0-0.90
u0.70
0.68
0.5/1-0.86
1.00.64
u-0.84
TRỰC TIẾP 01:45AM
Bắc Ireland (N)
Andorra
Hòa
1.5/20.97
0.85
2.50.96
u0.84
1.18
12.00
5.20
o0.96
e0.92
0.5/10.97
0.85
1.00.87
u0.93
1.65
11.00
2.38
1.50.74
-0.92
2.5/3-0.90
u0.70
0.50.65
-0.83
1/1.5-0.78
u0.58
TRỰC TIẾP 01:45AM
Bồ Đào Nha
Ireland
Hòa
1.50.71
-0.89
3.00.80
u1.00
1.25
7.70
5.20
o0.95
e0.93
0.5/10.93
0.89
1/1.50.86
u0.94
1.68
7.10
2.61
1.5/2-0.99
0.81
3/3.5-0.92
u0.72
0.50.68
-0.86
1.5-0.78
u0.58
TRỰC TIẾP 07:00AM
Chile
Paraguay
Hòa
0.50.77
-0.95
2/2.50.92
u0.88
1.77
4.10
3.20
o0.97
e0.91
0/0.50.98
0.84
0.5/10.67
u-0.87
2.47
4.70
1.99
0.5/1-0.92
0.74
2.00.63
u-0.83
0.5-0.68
0.50
1.0-0.88
u0.68
GIAO HỮU QUỐC TẾ U23
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 11:00PM
Ai Cập U23
Bờ Biển Ngà U23
0/0.50.88
0.88
2.50.97
u0.79
0/0.5-0.90
0.66
1.00.94
u0.82
TRỰC TIẾP 07:00AM
Mỹ U23
Nhật Bản U23
00.96
0.80
2.5/30.88
u0.88
Giải đấu Maurice Revello (tại Pháp)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:00PM
Hàn Quốc U21
Mexico U23
0.90
1/1.50.86
2.5/30.66
u-0.90
TRỰC TIẾP 10:30PM
Ivory Coast U20
Ả Rập Xê Út U23
0.5/10.65
-0.89
2.5/30.71
u-0.95
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2026 KHU VỰC CHÂU PHI
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:00PM
Nam Sudan
Sudan
0.94
0/0.50.82
2.00.94
u0.82
0.62
0/0.5-0.86
0.5/10.83
u0.93
TRỰC TIẾP 08:00PM
Kenya (N)
Bờ Biển Ngà
0.78
1.50.98
2.50.93
u0.83
0.97
0.50.79
1.00.90
u0.86
TRỰC TIẾP 08:00PM
Madagascar (N)
Mali
-0.95
0.5/10.71
2.00.69
u-0.93
-0.95
0/0.50.71
0.5/10.68
u-0.92
TRỰC TIẾP 08:00PM
Mauritius
Eswatini
0.80
0/0.50.96
1.5/20.95
u0.81
0-0.82
0.58
0.50.69
u-0.93
TRỰC TIẾP 08:00PM
Zambia
Tanzania
0.50.59
-0.83
2.00.84
u0.92
0/0.50.82
0.94
0.5/10.76
u1.00
TRỰC TIẾP 11:00PM
Cape Verde
Libya
1.0-0.96
0.72
2/2.5-0.95
u0.71
0.5-0.90
0.66
0.5/10.69
u-0.93
TRỰC TIẾP 11:00PM
Chad (N)
Comoros
-0.94
0.50.70
2.00.85
u0.91
0.90
0/0.50.86
0.5/10.76
u1.00
TRỰC TIẾP 11:00PM
Congo
Ma-rốc
-0.97
1.5/20.73
2.5/30.81
u0.95
-0.97
0.5/10.73
1.00.61
u-0.85
TRỰC TIẾP 11:00PM
Lesotho (N)
Rwanda
0.92
0/0.50.84
2.00.89
u0.87
0.62
0/0.5-0.86
0.5/10.78
u0.98
TRỰC TIẾP 11:00PM
Nam Phi
Zimbabwe
1/1.50.95
0.81
2.5-0.95
u0.71
0.50.92
0.84
1.00.98
u0.78
TRỰC TIẾP 02:00AM
Angola
Cameroon
00.98
0.78
1.5/20.72
u-0.96
00.95
0.81
0.5/10.91
u0.85
TRỰC TIẾP 02:00AM
Gabon
Gambia
0/0.50.68
-0.92
2.00.89
u0.87
0/0.5-0.94
0.70
0.5/10.78
u0.98
TRỰC TIẾP 02:00AM
Seychelles (N)
Burundi
0.89
3.50.87
4/4.50.96
u0.80
0.85
1.50.91
1.5/20.91
u0.85
PHẦN LAN YKKOSLIIGA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 10:30PM
PK-35
JaPS
Hòa
0.5/10.88
0.98
2.5/30.76
u-0.92
1.69
3.80
3.80
o0.95
e0.93
0/0.50.85
0.99
1/1.5-0.98
u0.82
2.14
4.50
2.28
GIAO HỮU QUỐC TẾ U21
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 11:00PM
Croatia U21
Thụy Điển U21
0/0.50.71
-0.95
2.5/30.87
u0.89
0/0.50.99
0.77
1.00.63
u-0.87
GIAO HỮU QUỐC TẾ U20
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 04:00AM
Chile U20
Úc U20
0.5/10.98
0.78
3.00.81
u0.95
GIAO HỮU QUỐC TẾ U21
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 11:30PM
Slovakia U21
Moldova U21
1.5/20.63
-0.87
2.5/30.73
u-0.97
0.5/10.69
-0.93
1/1.50.95
u0.81
CÚP VÔ ĐỊCH U19 CÁC QUỐC GIA BALTIC (TẠI LITHUANIA)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:00PM
Lithuania U19
Latvia U19
0/0.5-0.96
0.72
2.50.81
u0.95
CÚP QUỐC GIA THỤY ĐIỂN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
Torslanda IK
Onsala BK
0.50.93
0.83
3.0-0.84
u0.60
CÚP VÔ ĐỊCH CÁC QUỐC GIA BALTIC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 11:00PM
Latvia
Quần đảo Faroe
0.50.91
0.85
2.50.96
u0.80
TRỰC TIẾP 11:00PM
Lithuania
Estonia
00.86
0.90
2.50.95
u0.81
GIẢI HẠNG 1 ALGERIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 10:45PM
CR Belouizdad
ASO Chlef
1.00.68
-0.92
2.50.96
u0.80
TRỰC TIẾP 10:45PM
ES Ben Aknoun
CS Constantine
0.50
0/0.5-0.74
2/2.50.93
u0.83
TRỰC TIẾP 10:45PM
ES Setif
Paradou AC
0.50.82
0.94
2/2.50.93
u0.83
TRỰC TIẾP 10:45PM
JS Kabylie
JS Saoura
0/0.50.91
0.85
2/2.50.90
u0.86
TRỰC TIẾP 10:45PM
MC Oran
MC El Bayadh
0.50.48
-0.72
2/2.50.95
u0.81
TRỰC TIẾP 10:45PM
US Biskra
MC Alger
0.43
0.5/1-0.67
2/2.5-0.94
u0.70
TRỰC TIẾP 10:45PM
USM Khenchela
NC Magra
0.5/10.84
0.92
2/2.50.86
u0.90
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2026 KHU VỰC CONCACAF
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 02:00AM
Saint Lucia (N)
Aruba
0.5/1-0.63
0.39
2.5/3-0.99
u0.75
TRỰC TIẾP 03:00AM
St. Kitts & Nevis
Bahamas
1/1.50.42
-0.66
2.5/30.40
u-0.64
TRỰC TIẾP 05:00AM
Guyana (N)
Belize
1.00.64
-0.88
3.00.77
u0.99
GIẢI SERIE A BRAZIL
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:00AM
Juventude RS
Vitoria BA
Hòa
0.51.00
0.89
2/2.5-0.87
u0.74
2.00
3.85
3.15
o0.98
e0.92
0/0.5-0.91
0.75
0.5/10.78
u-0.94
2.67
4.95
1.91
0/0.50.75
-0.86
2.00.76
u-0.89
00.46
-0.62
1.0-0.82
u0.66
TRỰC TIẾP 05:00AM
AC Goianiense GO
Corinthians SP
Hòa
00.83
-0.94
2.00.81
u-0.94
2.48
2.82
3.10
o0.98
e0.92
00.82
-0.98
0.5/10.73
u-0.89
3.30
3.65
1.92
0/0.5-0.75
0.64
2/2.5-0.87
u0.74
0/0.5-0.62
0.46
1.0-0.78
u0.62
TRỰC TIẾP 06:00AM
Botafogo RJ
Fluminense RJ
Hòa
0.5-0.94
0.83
2/2.50.73
u-0.86
2.06
3.35
3.40
o0.97
e0.93
0/0.5-0.93
0.77
1.00.90
u0.94
2.60
4.20
2.10
0/0.50.77
-0.88
2.50.97
u0.90
00.54
-0.70
0.5/10.62
u-0.78
TRỰC TIẾP 07:30AM
Red Bull Bragantino SP
Atletico Mineiro
Hòa
00.70
-0.81
2/2.51.00
u0.87
2.29
3.05
3.15
o0.98
e0.92
00.70
-0.86
0.5/10.66
u-0.82
2.98
3.80
1.99
0/0.5-0.93
0.82
2.00.70
u-0.83
0/0.5-0.76
0.60
1.0-0.89
u0.73
GIẢI SERIE B BRAZIL
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:00AM
Mirassol SP
Goias GO
Hòa
0/0.50.84
-0.98
2.00.86
u0.98
2.19
3.10
2.92
o0.97
e0.91
0/0.5-0.82
0.66
0.5/10.79
u-0.95
2.76
4.30
1.90
0.5-0.84
0.70
2/2.5-0.88
u0.72
00.56
-0.72
1.0-0.74
u0.58
GIẢI ĐẤU TRUNG GIAN URUGUAY
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:00AM
Rampla Juniors
CA Boston River
Hòa
0.94
0/0.50.86
2.50.88
u0.90
3.05
2.03
3.25
o0.96
e0.92
0-0.80
0.60
1.00.80
u0.98
3.75
2.61
2.13