Tỷ lệ bóng đá - Kèo bóng đá - Keo Nha Cai

Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2024 (TẠI MỸ)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-1
2H 37'
Colombia
Paraguay
Hòa
0/0.5-0.56
0.48
3.5-0.65
u0.55
1.10
86.00
7.70
3.85
7.30
Không có1.54
00.42
-0.50
3.5/4-0.41
u0.31
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2024 (TẠI MỸ) - BÀN THẮNG ĐẶC BIỆT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
2H 37'
Colombia Bàn Thắng Thứ 4
Paraguay Bàn Thắng Thứ 4
00.47
-0.57
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2024 (TẠI MỸ) - ĐỘI ĐƠN TÀI/XỈU
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
2H 37'
Colombia - Tài
Colombia - Xỉu
2.5-0.39
u0.27
1-0
2H 37'
Paraguay - Tài
Paraguay - Xỉu
1.5-0.31
u0.19
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2024 (TẠI MỸ) - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
3-3
2H 37'
Colombia Tổng Số Phạt Góc
Paraguay Tổng Số Phạt Góc
00.86
0.94
7.00.56
u-0.74
0.39
0/0.5-0.59
7.5-0.76
u0.58
0-0
2H 37'
Colombia Phạt Góc Thứ 7
Paraguay Phạt Góc Thứ 7
00.88
0.92
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2024 (TẠI MỸ) - THẺ PHẠT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-2
2H 37'
Colombia Tổng Số Thẻ Phạt
Paraguay Tổng Số Thẻ Phạt
00.89
0.91
4.00.71
u-0.89
0.47
0/0.5-0.67
4/4.5-0.80
u0.62
0-0
2H 37'
Colombia Thẻ Phạt Thứ 4
Paraguay Thẻ Phạt Thứ 4
00.92
0.88
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2024 (TẠI MỸ) - PHÁT BÓNG
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
2H 37'
Colombia Phát Bóng Thứ 18
Paraguay Phát Bóng Thứ 18
00.84
0.86
GIẢI SERIE B BRAZIL
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-2
2H 31'
Sport Club do Recife PE
Gremio Novorizontino SP
1
Hòa
0/0.50.85
-0.95
2.5-0.92
u0.80
52.00
1.06
7.50
0.5-0.66
0.56
2.5/3-0.61
u0.49
0.5/1-0.42
0.32
3.0-0.27
u0.15
Copa Paulista của Brasil
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
2H 33'
Botafogo SP
Monte Azul SP
Hòa
0/0.5-0.92
0.76
1.5-0.93
u0.75
11.00
1.40
3.15
2.63
7.70
Không có1.73
0.5-0.56
0.40
1.5/2-0.62
u0.44
GIẢI TORNEO FEDERAL A ARGENTINA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
2H 2'
Sportivo Las Parejas
CA El Linqueno
Hòa
0.50.86
0.98
2.00.85
u0.97
3.90
1.98
2.80
1.64
6.00
Không có2.71
0.5/1-0.81
0.65
2/2.5-0.79
u0.61
0-0
1H 4'
Atenas de Rio Cuarto
Deportivo Camioneros
Hòa
0.50.95
0.89
2.0-0.94
u0.76
1.95
3.65
3.00
1.63
2.77
Không có5.80
0/0.5-0.95
0.79
0.5/10.97
u0.85
2.61
5.20
1.84
0/0.50.67
-0.83
1.5/20.93
u0.89
0.5-0.62
0.46
0.50.64
u-0.82
GIẢI SERIE C BRAZIL
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
1H 41'
ABC RN
Remo PA
Hòa
0/0.5-0.97
0.77
3.50.96
u0.84
1.05
44.00
6.80
1.97
2.54
Không có3.85
00.45
-0.65
2.5-0.32
u0.19
00.57
-0.77
3/3.50.65
u-0.85
0/0.5-0.45
0.25
2.5/3-0.22
u0.09
1-1
1H 41'
Aparecidense GO
Nautico PE
Hòa
0/0.5-0.98
0.78
3/3.50.93
u0.87
2.40
3.75
2.29
2.04
2.86
Không có3.10
00.63
-0.83
2.5-0.36
u0.21
6.00
8.30
1.20
0.5-0.71
0.51
3.5-0.79
u0.59
0/0.5-0.35
0.15
2.5/3-0.24
u0.09
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 21 - 5 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Inter Milan (V) (Luân Lưu)
Juventus (V) (Luân Lưu)
00.94
0.90
5.50.99
u0.85
0-0
TRỰC TIẾP
Đức (V)
Tây Ban Nha (V)
Hòa
00.77
-0.97
0.50.65
u-0.85
3.05
3.55
1.85
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
2H 7'
Hà Lan (V)
Brazil (V)
Hòa
0-0.91
0.67
2.5-0.82
u0.58
1.01
101.00
6.70
4.70
3.85
Không có1.56
0.31
0/0.5-0.55
2.5/3-0.56
u0.32
0-0
2H 7'
Mỹ (V)
Xứ Wales (V)
Hòa
0/0.5-0.57
0.33
0.5-0.55
u0.31
3.85
9.80
1.27
4.15
9.60
Không có1.29
00.27
-0.51
0.5/1-0.36
u0.12
0-0
TRỰC TIẾP
Mỹ (V) (Luân Lưu)
Xứ Wales (V) (Luân Lưu)
00.89
0.95
5.5-0.93
u0.77
1-3
2H 8'
Bulgaria (V)
Venezuela (V)
0-0.93
0.69
4.5-0.46
u0.30
7.00
5.70
Không có1.28
0.19
0/0.5-0.43
4.5/5-0.27
u0.11
1-0
1H 5'
Ba Lan (V)
Croatia (V)
Hòa
00.93
0.83
2.50.90
u0.86
1.39
7.00
3.45
2.18
2.10
Không có4.25
00.88
0.88
1.5-0.88
u0.64
1.17
27.00
3.85
0.54
0/0.5-0.78
2.5/3-0.84
u0.60
0.27
0/0.5-0.51
1.5/2-0.60
u0.36
0-1
1H 6'
Anh (V)
Serbia (V)
Hòa
0/0.50.87
0.89
3.00.85
u0.91
4.35
1.65
3.15
1.73
2.27
Không có6.90
00.63
-0.87
1.5-0.93
u0.69
20.00
1.22
3.55
00.51
-0.75
3/3.5-0.90
u0.66
0/0.5-0.61
0.37
1.5/2-0.64
u0.40
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-4
TRỰC TIẾP
Lille OSC (V)
Olympique Lyonnais (V)
0-1
1H 6'
Everton (V)
Udinese (V)
Hòa
0/0.5-0.83
0.59
2.00.93
u0.83
8.80
1.38
3.20
2.31
2.91
Không có2.46
00.73
-0.97
1.5-0.33
u0.17
90.00
1.06
5.10
00.60
-0.84
1.5/20.54
u-0.78
0/0.5-0.35
0.11
1.5/2-0.23
u0.07
0-2
1H 5'
Manchester United (V)
Real Madrid (V)
Hòa
00.73
-0.97
3.5/40.97
u0.79
18.00
1.10
5.40
1.97
2.19
Không có4.60
00.81
0.95
2.5-0.71
u0.47
0/0.5-0.89
0.65
3.50.71
u-0.95
0/0.5-0.47
0.23
2.5/3-0.47
u0.23
Saba Soccer PinGoal
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Croatia (PG)
Pháp (PG)
0-0
TRỰC TIẾP
Xứ Wales (PG)
Hungary (PG)
00.92
0.94
28.50.90
u0.96
Saba Soccer PinGoal - World Cup
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12-14
TRỰC TIẾP
Đức (PG)
Mexico (PG)
0-0
TRỰC TIẾP
Senegal (PG)
Ba Lan (PG)
00.93
0.93
28.50.93
u0.93
Saba Soccer PinGoal - Virtual League
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
VL Madrid (PG)
VL Copenhagen (PG)
00.95
0.91
28.50.92
u0.94
Saba Soccer PinGoal - Super League
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
AC Milan (PG)
Barcelona (PG)
0-0
TRỰC TIẾP
Ajax (PG)
Tottenham Hotspur (PG)
00.92
0.94
28.50.94
u0.92
Saba Soccer PinGoal Max - Asian Cup
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Uzbekistan (PG)
Qatar (PG)
Hòa
0-0
TRỰC TIẾP
North Korea (PG)
Nhật Bản (PG)
Hòa
00.84
-0.98
2.50.45
u-0.59
2.71
2.83
3.05
Saba Soccer PinGoal Max - Copa América
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Brazil (PG)
Venezuela (PG)
Hòa
0-0
TRỰC TIẾP
Ecuador (PG)
Bolivia (PG)
Hòa
00.87
0.99
2.50.45
u-0.59
2.69
2.85
3.05
Saba Soccer PinGoal Max - Premier League
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Arsenal (PG)
Brighton & Hove Albion (PG)
Hòa
00.90
0.96
2.50.45
u-0.59
2.72
2.82
3.05
loading
Đang tải vui lòng chờ trong giây lát

KeoNhaCai - Tỷ Lệ Bóng Đá - Kèo Bóng Đá - Kèo Nhà Cái

Bóng đá có rất nhiều biến động đang thay đổi từng giờ từng phút. Đặc biệt nhất trong đó là tỷ lệ cá cược của kèo nhà cái biến động với tần suất cao nhất. Biến động trong tỷ lệ cá cược theo từng giây từng phút trôi qua mà thay đổi, chính vì thế để nắm bắt chính xác thông tin tỷ lệ cá cược không phải điều dễ dàng.

Nhận ra điều đó, chuyên mục tỷ lệ cá cược trên keonhacai đã tìm tòi và thành công đưa đến cho người hâm mộ quan tâm đến tỷ lệ các cược một chuyên mục với nội dung chính xác nhất được cập nhật từng phút từng giây đồng bộ với các biến động trên các trang nhà cái uy tín hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó là sự đa dạng về nội dung, thông tin kèo toàn diện từ các nhà cái hàng đầu. Nội dung được hiển thị trực quan nhất giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin kèo lên xuống, biến động đang diễn ra trên sân (thẻ đỏ, thẻ vàng, độ góc, var, pen, ppen, trấn thương..) dễ dàng từ đó nhận rõ ràng diễn biến trận đấu để đưa quyết định chính xác.

Tiện ích cũng được đội ngũ phát triển nội dung quan tâm, tổ hợp phím “Ctrl+F” giúp cho việc tìm kiếm trận đấu dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với mục tiêu “nhanh nhất, chính xác nhất vs đa dạng nhất” keonhacai mong muốn qua chuyên mục tỷ lệ cá cược nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định chính xác mang về chiến thắng trong từng trận đấu.