Tỷ lệ bóng đá - Kèo bóng đá - Keo Nha Cai

Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
CÚP FA ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 25'
Manchester City (N)
Manchester United
Hòa
1/1.5-0.99
0.91
2.50.83
u-0.93
1.43
6.90
4.25
1.38
3.75
Không có13.00
0/0.50.90
1.00
0.50.78
u-0.88
2.40
7.30
1.83
1.00.74
-0.82
2.5/3-0.92
u0.82
0.5-0.71
0.61
0.5/1-0.84
u0.74
1.5-0.74
0.66
2/2.50.62
u-0.72
0.5/1-0.48
0.38
1.0-0.44
u0.34
0.5/10.56
-0.64
3.0-0.71
u0.61
CÚP FA ANH - VÔ ĐỊCH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 25'
Manchester City
Manchester United
00.24
-0.32
CÚP FA ANH - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 25'
Manchester City Tổng Số Phạt Góc
Manchester United Tổng Số Phạt Góc
3.00.90
0.90
8.5-0.94
u0.76
1/1.51.00
0.80
2.5-0.93
u0.75
0-0
1H 25'
Manchester City Phạt Góc Thứ 1
Manchester United Phạt Góc Thứ 1
00.31
-0.51
CÚP FA ANH - THẺ PHẠT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 25'
Manchester City Tổng Số Thẻ Phạt
Manchester United Tổng Số Thẻ Phạt
1.00
0.5/10.78
3.50.85
u0.95
0.60
0/0.5-0.82
0.5/10.96
u0.84
0-0
1H 25'
Manchester City Thẻ Phạt Thứ 1
Manchester United Thẻ Phạt Thứ 1
0-0.72
0.52
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
1H 8'
Real Sociedad
Atletico de Madrid
Hòa
*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 8'
Real Sociedad Tổng Số Phạt Góc
Atletico de Madrid Tổng Số Phạt Góc
0-0
TRỰC TIẾP
Real Sociedad Phạt Góc Thứ 1
Atletico de Madrid Phạt Góc Thứ 1
00.58
-0.78
GIẢI ALLSVENSKAN THỤY ĐIỂN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-0
1H 24'
GAIS Goteborg
BK Hacken
Hòa
-0.94
0/0.50.86
3.5-0.93
u0.83
1.77
4.15
3.65
2.35
1.75
Không có10.00
0-0.72
0.62
1.50.87
u-0.97
1.32
16.00
3.55
0.77
0.5-0.85
3/3.50.80
u-0.90
0.51
0/0.5-0.61
1.5/2-0.77
u0.67
0-0.67
0.59
3.5/4-0.73
u0.63
0/0.5-0.41
0.31
2.0-0.37
u0.27
0.58
0.5/1-0.66
3.00.57
u-0.67
GIẢI ALLSVENSKAN THỤY ĐIỂN - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-0
1H 24'
GAIS Goteborg Tổng Số Phạt Góc
BK Hacken Tổng Số Phạt Góc
-0.97
1.00.77
9.0-0.91
u0.73
0.92
0.50.88
3.5-0.89
u0.71
0-0
1H 24'
GAIS Goteborg Phạt Góc Thứ 2
BK Hacken Phạt Góc Thứ 2
0-0.83
0.63
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN LAN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
1H 25'
HJK Helsinki
Ilves Tampere
Hòa
0/0.50.98
0.94
3.00.87
u-0.97
4.80
1.70
3.55
1.85
2.37
Không có6.90
00.73
-0.83
1.5-0.90
u0.80
22.00
1.26
3.80
0.5-0.78
0.70
3/3.5-0.84
u0.74
0/0.5-0.53
0.43
1.5/2-0.59
u0.49
00.64
-0.72
2.5/30.63
u-0.73
0.29
0/0.5-0.39
2.0-0.26
u0.16
0.5/1-0.57
0.49
3.5-0.67
u0.57
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN LAN - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-3
1H 25'
HJK Helsinki Tổng Số Phạt Góc
Ilves Tampere No.of Corners
1.50.90
0.90
11.50.88
u0.94
0.50.80
1.00
6.00.77
u-0.95
0-0
1H 25'
HJK Helsinki Phạt Góc Thứ 5
Ilves Tampere 5th Corner
00.60
-0.80
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐAN MẠCH (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
2H 19'
Hvidovre IF
Lyngby BK
Hòa
0.83
0/0.5-0.91
0.5/10.96
u0.94
5.10
2.81
1.89
4.65
2.37
Không có2.26
0.47
0.5-0.55
0.50.67
u-0.77
0-0.51
0.43
1.0-0.62
u0.52
0-0
2H 22'
Randers FC
Vejle BK
Hòa
0/0.50.79
-0.87
1.0-0.83
u0.73
2.25
6.50
2.08
1.97
4.90
Không có2.61
0.5-0.80
0.72
0.5/10.69
u-0.79
0.5/1-0.56
0.48
0.50.50
u-0.60
1-1
2H 21'
Viborg FF
OB Odense
Hòa
0/0.5-0.79
0.71
3.0-0.88
u0.78
2.75
4.40
2.04
2.39
3.25
Không có2.69
00.60
-0.68
2.5/30.72
u-0.82
0.5-0.57
0.49
2.50.48
u-0.58
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐAN MẠCH (PLAY OFF) - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-4
2H 19'
Hvidovre IF Tổng Số Phạt Góc
Lyngby BK Tổng Số Phạt Góc
0.73
0.5-0.95
9.00.90
u0.90
0-0
2H 19'
Hvidovre IF Phạt Góc Thứ 7
Lyngby BK Phạt Góc Thứ 7
0-0.96
0.76
6-2
2H 22'
Randers FC Tổng Số Phạt Góc
Vejle BK Tổng Số Phạt Góc
0.5/10.86
0.92
11.0-0.99
u0.79
0-0
2H 22'
Randers FC Phạt Góc Thứ 9
Vejle BK Phạt Góc Thứ 9
00.51
-0.71
0-6
2H 21'
Viborg FF Tổng Số Phạt Góc
OB Odense Tổng Số Phạt Góc
0.5-0.92
0.70
9.0-0.96
u0.76
0-0
2H 21'
Viborg FF Phạt Góc Thứ 7
OB Odense Phạt Góc Thứ 7
00.82
0.98
GIẢI NGOẠI HẠNG NGA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
H.Time
Baltika Kaliningrad
Lokomotiv Moscow
Hòa
0.5-0.97
0.89
3.0-0.90
u0.80
3.85
1.89
3.45
1.65
2.72
Không có6.30
0/0.50.70
-0.78
2.5/30.82
u-0.92
0.5/1-0.72
0.64
3/3.5-0.67
u0.57
2-0
H.Time
CSKA Moscow
Ural Sverdlovsk Oblast
Hòa
0/0.51.00
0.92
3.50.90
u1.00
1.05
47.00
9.40
1.88
2.58
Không có4.60
0.5-0.76
0.68
3.5/4-0.83
u0.73
00.56
-0.64
3/3.50.60
u-0.70
1-0
H.Time
Fakel Voronezh
Akhmat Grozny
Hòa
0.5-0.85
0.77
2/2.5-0.97
u0.87
1.18
21.00
5.30
1.80
3.55
Không có3.25
0/0.50.76
-0.84
2.00.64
u-0.74
0.5/1-0.62
0.54
2.5-0.72
u0.62
0-0
H.Time
FC Orenburg
Spartak Moscow
Hòa
0/0.50.96
0.96
1.50.98
u0.92
2.35
3.65
2.62
1.87
2.72
Không có4.15
0.5-0.74
0.66
1.5/2-0.78
u0.68
00.55
-0.63
1/1.50.65
u-0.75
0-0
H.Time
FK Krasnodar
Dinamo Moscow
Hòa
0/0.5-0.88
0.80
1.50.87
u-0.97
2.58
3.15
2.67
1.97
2.39
Không có4.60
00.67
-0.75
1.5/2-0.85
u0.75
0.5-0.63
0.55
1/1.50.56
u-0.66
0-0
H.Time
PFC Krylia Sovetov
Nizhny Novgorod
Hòa
0/0.5-0.83
0.75
1/1.5-0.98
u0.88
2.81
3.35
2.35
00.65
-0.73
1.5-0.71
u0.61
0.5-0.55
0.47
1.00.61
u-0.71
1-0
H.Time
Rubin Kazan
PFC Sochi
Hòa
00.89
-0.97
2.50.93
u0.97
1.41
8.10
4.05
2.13
2.24
Không có4.60
0/0.5-0.71
0.63
2.5/3-0.80
u0.70
0.58
0/0.5-0.66
2/2.50.62
u-0.72
0-0
H.Time
Zenit St. Petersburg
Rostov FK
Hòa
1.0-0.97
0.89
1.5/20.97
u0.93
1.51
8.10
3.40
1.35
4.75
Không có5.40
0.5/10.71
-0.79
1.50.73
u-0.83
1/1.5-0.68
0.60
2.0-0.69
u0.59
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA THỔ NHĨ KỲ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-1
2H 21'
Fatih Karagumruk
Samsunspor
Hòa
0-0.85
0.77
4.0-0.80
u0.70
1.36
11.00
3.90
3.05
2.59
Không có2.58
0.57
0/0.5-0.65
3.5/40.71
u-0.81
0/0.5-0.49
0.41
3.50.50
u-0.60
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA THỔ NHĨ KỲ - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-4
2H 21'
Fatih Karagumruk Tổng Số Phạt Góc
Samsunspor Tổng Số Phạt Góc
0-0
2H 21'
Fatih Karagumruk Phạt Góc Thứ 7
Samsunspor Phạt Góc Thứ 7
CÚP FA SCOTLAND
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 23'
Celtic (N)
Rangers FC
Hòa
0/0.50.83
-0.93
2.50.97
u0.91
2.09
3.20
3.25
1.70
2.30
Không có11.00
00.60
-0.70
0.50.81
u-0.93
3.05
4.70
1.79
0.5-0.91
0.81
2/2.50.68
u-0.80
0/0.5-0.66
0.56
0.5/1-0.89
u0.77
Giải vô địch bóng đá Ukraine
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-3
2H 46' 4
FC Obolon Kyiv
FC Oleksandria
0-0.97
0.85
3.5-0.15
u0.06
0.07
0/0.5-0.19
3.5/4-0.11
u0.02
Giải bóng đá UAE PRO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
2H 5'
Al Ittihad Kalba
1
Baniyas SC
Hòa
-0.98
0.50.86
1.5/20.95
u0.91
4.50
1.86
2.94
3.15
1.57
Không có5.40
0.69
0.5/1-0.81
1.50.72
u-0.86
PHẦN LAN KAKKONEN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-3
2H 27'
Futura FC
FC Reipas Lahti
0.95
0.5/10.85
5/5.5-0.99
u0.79
6.90
1.44
Không có3.35
0.58
1.0-0.78
5.5-0.80
u0.60
0-2
2H 20'
Honka Espoo
TPV Tampere
Hòa
00.93
0.87
2.5/30.69
u-0.89
82.00
1.03
7.20
2.81
2.77
Không có2.42
0.45
0/0.5-0.65
3.0-0.86
u0.66
2-0
2H 26'
Jakobstads BK
OTP Oulu
Hòa
0/0.50.82
0.98
2.5/30.84
u0.96
1.01
125.00
8.20
2.08
5.20
Không có2.28
0.5-0.76
0.56
2.50.56
u-0.76
1-1
2H 23'
SJK Akatemia 2
Kuopion Elo
Hòa
0.50.99
0.81
3.0-0.99
u0.79
1.99
6.40
2.17
1.77
5.50
Không có2.56
0/0.50.65
-0.85
2.5/30.59
u-0.79
0-0
1H 26'
EBK Espoo
HJS Hameenlinna
Hòa
0.91
0.50.89
2.50.82
u0.98
3.35
1.91
3.40
2.36
1.60
Không có12.00
0.59
0/0.5-0.79
0.50.81
u0.99
5.20
2.82
1.74
-0.85
0/0.50.65
2.5/3-0.96
u0.76
0-0.64
0.44
0.5/1-0.87
u0.67
1-0
1H 26'
PEPO Lappeenranta
PPJ Helsinki
Hòa
0/0.51.00
0.80
3.5/4-0.99
u0.79
1.42
5.80
4.15
1.79
2.03
Không có12.00
00.80
1.00
1.5/21.00
u0.80
1.24
17.00
3.95
00.74
-0.94
3.50.78
u-0.98
0/0.5-0.64
0.44
1.50.66
u-0.86
GIẢI HẠNG NHẤT ICELAND
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-1
2H 18'
Afturelding
Grindavik
Hòa
0/0.50.77
-0.93
3/3.5-0.88
u0.70
2.17
4.80
2.22
1.87
3.70
Không có3.00
0.5-0.85
0.69
3.00.71
u-0.89
0-0
1H 26'
Thor Akureyri
Keflavik
Hòa
00.82
-0.98
2.50.99
u0.83
2.37
2.63
3.15
00.82
-0.98
0.50.92
u0.90
3.60
4.00
1.68
0/0.5-0.86
0.70
2/2.50.72
u-0.90
0/0.5-0.57
0.41
0.5/1-0.78
u0.60
1-1
1H 24'
Grotta
Leiknir Reykjavik
Hòa
Thụy Điển ETTAN BẮC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 25'
Nordic United FC
IF Karlstad
Hòa
1/1.5-0.97
0.81
2/2.50.84
u0.98
1.40
7.20
3.75
1.29
3.95
Không có9.20
0/0.50.85
0.99
0.5/1-0.97
u0.79
2.36
6.40
1.85
1.00.78
-0.94
2.5-0.91
u0.73
0.5-0.73
0.57
0.50.68
u-0.86
Thụy Điển ETTAN Nam
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 25'
Falkenbergs
Oskarshamns AIK
Hòa
1.5/2-0.99
0.83
2.5/30.87
u0.95
1.24
10.00
4.65
1.18
4.65
Không có15.00
0.5-0.95
0.79
0.5/10.98
u0.84
2.05
10.00
1.87
1.50.79
-0.95
3.0-0.86
u0.68
0/0.50.57
-0.73
0.50.65
u-0.83
Giải bóng đá Malaysia Super League
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-1
2H 18'
PDRM
Penang FC
Hòa
00.75
0.97
2.5/30.73
u0.99
3.05
3.45
1.88
2.77
3.05
Không có2.29
0/0.5-0.76
0.48
3.0-0.80
u0.52
GIẢI HẠNG 2 THỤY ĐIỂN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-3
2H 20'
FC Jarfalla
FC Gute
00.81
-0.97
4.0-0.94
u0.76
2.59
2.81
Không có2.55
0/0.5-0.68
0.52
3.5/40.63
u-0.81
0-0
1H 26'
Falu BS
Skiljebo SK
Hòa
0.50.93
0.91
2/2.50.92
u0.90
1.93
3.35
3.30
1.60
2.53
Không có8.50
0/0.5-0.72
0.56
0.5-0.98
u0.80
3.15
5.70
1.60
0/0.50.67
-0.83
2.5-0.85
u0.67
00.38
-0.54
0.5/1-0.66
u0.48
0-0
1H 21'
Husqvarna FF
Bergdalens IK
Hòa
1.0-0.99
0.83
2/2.5-0.95
u0.77
1.54
5.90
3.30
1.38
3.55
Không có7.70
0/0.5-0.96
0.80
0.50.90
u0.92
2.53
7.50
1.69
0.5/10.71
-0.87
2.00.77
u-0.95
0.5-0.65
0.49
0.5/1-0.75
u0.57
1-1
1H 24'
IF Lodde
IFK Karlshamn
Hòa
0/0.50.99
0.85
4.00.92
u0.90
2.17
3.10
2.97
1.83
2.25
Không có6.50
00.71
-0.87
2.5-0.99
u0.81
3.60
4.60
1.60
00.62
-0.78
3.5/40.65
u-0.83
0/0.5-0.57
0.41
2.5/3-0.67
u0.49
0-0
1H 25'
Sandvikens AIK FK
Enkopings SK
Hòa
0.74
1.0-0.90
2.5-0.99
u0.81
5.60
1.53
3.50
2.99
1.43
Không có10.00
0.88
0/0.50.96
0.50.73
u-0.91
5.50
2.63
1.79
-0.84
0.5/10.68
2/2.50.77
u-0.95
0.45
0.5-0.61
0.5/1-0.83
u0.65
1-2
1H 25'
Ytterhogdals IK
IFK Ostersund
Hòa
0.50.98
0.86
5.50.98
u0.84
3.35
1.86
3.50
1.63
2.37
Không có10.00
0/0.5-0.80
0.64
3.5/40.99
u0.83
11.00
1.39
3.30
0/0.50.72
-0.88
5/5.50.72
u-0.90
00.51
-0.67
3.50.60
u-0.78
GIẢI HẠNG 2 NA UY
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
2H 22'
Strindheim
Alta IF
Hòa
0-0.98
0.82
3.0-0.92
u0.74
1.04
64.00
6.80
2.86
2.62
Không có2.53
0.55
0/0.5-0.71
2.5/30.64
u-0.82
1-0
1H 24'
Hodd
Kvik Halden
Hòa
1/1.50.81
-0.97
3.50.97
u0.85
1.06
35.00
6.70
1.23
4.40
Không có11.00
0/0.50.76
-0.92
1.5/2-0.95
u0.77
1.06
81.00
6.00
1.5-0.94
0.78
3/3.50.72
u-0.90
0.5-0.77
0.61
1.50.70
u-0.88
CÚP LIÊN ĐOÀN KAZAKHSTAN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
2H 23'
FK Atyrau
Ordabasy
Hòa
00.98
0.86
0.5-0.94
u0.76
4.25
4.00
1.58
4.00
3.80
Không có1.74
0.38
0/0.5-0.54
0.5/1-0.63
u0.45
GIẢI HẠNG 3 HÀ LAN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
H.Time
ADO 20
KVV Quick Boys
Hòa
0.99
0.50.85
3/3.5-0.94
u0.76
12.00
1.21
4.80
2.77
1.56
Không có7.90
0.74
0.5/1-0.90
3.00.78
u-0.96
0-2
H.Time
De Treffers
SV Spakenburg
Hòa
0/0.50.78
-0.94
4/4.50.92
u0.90
9.00
1.23
5.10
1.67
2.37
Không có9.20
0.5-0.95
0.79
4.5-0.85
u0.67
1-1
H.Time
GVVV Veenendaal
Jong Sparta Rotterdam
Hòa
0/0.50.96
0.88
4.00.99
u0.83
2.25
2.99
2.93
1.81
2.32
Không có6.70
0.5-0.80
0.64
3.5/40.69
u-0.87
0-0
1H 37'
Koninklijke HFC
Jong Almere City FC
Hòa
00.92
0.92
2.00.80
u-0.98
2.54
2.54
3.00
2.00
2.00
Không có7.30
00.93
0.91
0.5-0.53
u0.35
5.60
5.60
1.31
0/0.5-0.78
0.62
2/2.5-0.93
u0.75
0.20
0/0.5-0.36
0.5/1-0.33
u0.15
0-1
H.Time
Rijnsburgse Boys
VV Noordwijk
Hòa
0/0.51.00
0.84
2.5/30.82
u1.00
5.10
1.60
3.35
1.86
2.34
Không có5.80
00.61
-0.77
3.0-0.86
u0.68
DIVISION INTERMEDIA PARAGUAY
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
1H 26'
3 de Febrero (N)
Sportivo Carapegua
Hòa
0-0.93
0.77
1.50.87
u0.95
2.98
2.53
2.57
2.31
2.06
Không có4.25
0-0.91
0.75
0.5-0.74
u0.56
4.95
4.10
1.48
0.70
0/0.5-0.86
1.5/2-0.86
u0.68
0.24
0/0.5-0.40
0.5/1-0.48
u0.30
0-0
1H 26'
Encarnacion FC
Deportivo Recoleta
Hòa
00.87
0.97
1.5/20.94
u0.88
2.59
2.73
2.72
2.07
2.14
Không có5.00
00.92
0.92
0.5-0.86
u0.68
4.25
4.25
1.54
0/0.5-0.85
0.69
1.50.69
u-0.87
0/0.5-0.47
0.31
0.5/1-0.58
u0.40
GIẢI HẠNG NHÌ URUGUAY
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
2H 16'
CA Juventud
La Luz FC
Hòa
00.73
-0.89
2.5/3-0.94
u0.76
1.02
100.00
7.80
2.95
3.50
Không có2.12
0/0.5-0.68
0.52
2.50.69
u-0.87
LATVIA VIRSLIGA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-0
2H 23'
FK Metta
Grobinas SC
Hòa
00.57
-0.77
1.5/2-0.93
u0.73
1.18
25.00
4.30
2.77
3.90
Không có2.07
0/0.5-0.74
0.54
1.50.71
u-0.91
PORTUGAL CHAMPIONSHIP U19 DIVISION 1 (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
2H 13'
Sport Clube Lusitania U19
Uniao Torreense U19
Hòa
0.5-0.91
0.71
3/3.5-0.91
u0.71
1.01
80.00
8.40
1.82
3.85
Không có3.05
0/0.50.64
-0.84
3.00.68
u-0.88
GIẢI HẠNG 3 NA UY
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
3-0
2H 21'
Askollen
Flint Fotball
0/0.5-0.87
0.67
4/4.5-0.94
u0.74
2.19
2.77
Không có3.10
00.60
-0.80
4.00.65
u-0.85
1-0
2H 24'
Brodd
Vindbjart
Hòa
0/0.50.83
0.97
1.5/20.69
u-0.89
1.13
33.00
4.80
2.04
4.40
Không có2.42
0.5-0.72
0.52
2.0-0.86
u0.66
Inj.
0-3
2H 24'
Gjellerasen IF
1
Spjelkavik IL Fotball
0.97
0.5/10.83
4.5-0.97
u0.77
5.30
1.44
Không có4.00
-0.79
0.50.59
4/4.50.70
u-0.90
3-0
2H 25'
Sandnes Ulf 2
Mandalskameratene
00.82
0.98
4.0-0.99
u0.79
2.60
2.77
Không có2.56
0/0.5-0.69
0.49
3.5/40.59
u-0.79
GIẢI HẠNG 3 ĐÔNG ÁO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
1H 25'
FC Mauerwerk
TWL Elektra
Hòa
00.90
0.90
3/3.50.91
u0.89
5.50
1.48
3.80
1.96
1.96
Không có8.50
00.90
0.90
1.50.92
u0.88
21.00
1.22
4.00
0.62
0/0.5-0.82
3.5-0.87
u0.67
0.33
0/0.5-0.53
1.5/2-0.74
u0.54
0-0
1H 25'
Rapid Wien II
Favoritner AC
Hòa
1.5/21.00
0.80
3.00.92
u0.88
1.26
8.80
4.75
1.21
4.20
Không có18.00
0.50.92
0.88
0.5/10.74
u-0.94
1.92
7.70
2.13
0-0
1H 23'
SC Wiener Viktoria
SR Donaufeld Wien
Hòa
1.00
0.50.80
2.5/30.89
u0.91
3.50
1.80
3.60
2.43
1.54
Không có14.00
0.65
0/0.5-0.85
0.5/10.82
u0.98
4.35
2.75
1.90
0.72
0.5/1-0.92
2.50.69
u-0.89
0-0.73
0.53
0.50.54
u-0.74
GREECE SUPER LEAGUE 2 (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
H.Time
Athens Kallithea FC
FC Kalamata
Hòa
0.5-0.96
0.76
3.5-0.96
u0.76
1.03
80.00
7.50
0/0.50.69
-0.89
3/3.50.71
u-0.91
CFL Hạng Ba Cộng hòa Séc
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-0
2H 21'
FK Banik Most-Sous
1
FK Prepere
Hòa
RUSSIA SECOND LEAGUE DIVISION A (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-0
2H 19'
Avangard Kursk
Mashuk KMV
Hòa
00.89
0.91
2.5-0.91
u0.71
1.01
100.00
8.30
3.95
4.00
Không có1.69
0/0.5-0.50
0.30
2.5/3-0.61
u0.41
GIẢI HẠNG 1 BELARUS
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
2H 26'
Shakhtyor Soligorsk 2
FC Orsha
Hòa
00.88
0.88
0.50.97
u0.79
3.85
3.85
1.59
3.75
3.75
Không có1.83
0.30
0/0.5-0.54
0.5/1-0.71
u0.47
GIẢI HẠNG 3 ICELAND
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-1
1H 23'
Ellidi
Sindri
Hòa
00.88
0.82
4/4.50.94
u0.76
4.40
1.49
4.00
00.88
0.82
2.00.94
u0.76
11.00
1.30
3.40
0.64
0/0.5-0.94
4.00.72
u0.98
0.46
0/0.5-0.76
1.5/20.53
u-0.83
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 23 - PENALTY SHOOTOUTS
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Ý (V) (Luân Lưu)
Anh (V) (Luân Lưu)
0-0.90
0.74
5.5/60.82
u-0.98
6.0-0.96
u0.80
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 21 - 5 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Boca Juniors (V)
CA River Plate (V)
Hòa
00.97
0.83
0.50.50
u-0.70
3.35
3.10
1.90
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
2-3
2H 6'
Syria (V)
New Zealand (V)
Hòa
00.88
0.88
5.5-0.93
u0.69
24.00
1.19
3.75
3.85
3.85
Không có1.67
0.28
0/0.5-0.52
5.5/6-0.63
u0.39
1-1
2H 7'
Senegal (V)
Bồ Đào Nha (V)
Hòa
00.92
0.84
2.5-0.81
u0.57
4.30
4.15
1.48
4.35
4.15
Không có1.62
0.26
0/0.5-0.50
2.5/3-0.54
u0.30
0-0
TRỰC TIẾP
Senegal (V) (Luân Lưu)
Bồ Đào Nha (V) (Luân Lưu)
00.92
0.92
5.5-0.94
u0.78
1-2
2H 7'
Tây Ban Nha (V)
Bỉ (V)
Hòa
00.99
0.77
3.50.77
u0.99
19.00
1.20
3.75
3.50
3.15
Không có1.97
0.38
0/0.5-0.62
3.5/4-0.87
u0.63
0-0
TRỰC TIẾP
Tây Ban Nha (V) (Luân Lưu)
Bỉ (V) (Luân Lưu)
00.97
0.87
5.50.92
u0.92
0-1
1H 6'
Iraq (V)
UAE (V)
Hòa
0/0.50.84
0.92
2.50.88
u0.88
5.00
1.64
2.93
1.78
2.65
Không có4.25
00.46
-0.70
1.5-0.80
u0.56
21.00
1.23
3.50
00.41
-0.65
2.5/3-0.86
u0.62
0/0.5-0.63
0.39
1.5/2-0.54
u0.30
1-0
1H 6'
Indonesia (V)
Jordan (V)
Hòa
0/0.51.00
0.76
2.5/30.75
u-0.99
1.33
7.40
3.80
1.83
2.22
Không có5.80
00.66
-0.90
1.5-0.92
u0.68
1.15
32.00
4.00
00.60
-0.84
3.0-0.93
u0.69
0/0.5-0.58
0.34
1.5/2-0.62
u0.38
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FC 24 - 16 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
1-1
1H 8'
AC Milan (V)
Barcelona (V)
Hòa
0-0.99
0.75
3.50.92
u0.84
2.86
2.49
2.51
2.26
2.05
Không có3.85
0.61
0/0.5-0.85
3/3.50.60
u-0.84
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
H.Time
Torino (V)
RB Leipzig (V)
Hòa
0-0.91
0.67
1.0-0.84
u0.60
3.70
2.91
1.87
2.83
2.37
Không có2.56
0.45
0/0.5-0.69
0.5/10.55
u-0.79
0-2
H.Time
Olympique Lyonnais (V)
Paris Saint Germain (V)
Hòa
00.90
0.86
3/3.50.86
u0.90
32.00
1.06
5.80
2.30
2.27
Không có3.25
0.51
0/0.5-0.75
3.5-0.84
u0.60
0-0
2H 0'
Arsenal (V)
AS Monaco (V)
Hòa
00.88
0.88
1/1.5-0.87
u0.63
2.96
2.96
2.11
2.44
2.44
Không có2.77
0/0.5-0.71
0.47
1.00.58
u-0.82
0-0
H.Time
Getafe CF (V)
Atalanta (V)
Hòa
-0.98
0/0.50.74
1.00.79
u0.97
4.65
2.13
2.15
3.85
1.85
Không có2.54
0.64
0.5-0.88
1/1.5-0.83
u0.59
Saba Soccer PinGoal
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Xứ Wales (PG)
Bỉ (PG)
00.92
0.94
28.50.90
u0.96
Saba Soccer PinGoal - World Cup
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
10-13
TRỰC TIẾP
Nga (PG)
Iceland (PG)
0-0
TRỰC TIẾP
Thụy sĩ (PG)
Maroc (PG)
00.94
0.92
28.50.94
u0.92
Saba Soccer PinGoal - Virtual League
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
VL Zagreb (PG)
VL Paris (PG)
0-0
TRỰC TIẾP
VL Moscow (PG)
VL Kiev (PG)
00.93
0.93
28.50.93
u0.93
Saba Soccer PinGoal - Super League
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
19-14
TRỰC TIẾP
Paris Saint Germain (PG)
Arsenal (PG)
0-0
TRỰC TIẾP
Manchester United (PG)
Juventus (PG)
00.92
0.94
28.50.94
u0.92
Saba Soccer PinGoal Max - Asian Cup
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Bahrain (PG)
Lebanon (PG)
Hòa
00.84
-0.98
2.50.45
u-0.59
2.71
2.83
3.05
Saba Soccer PinGoal Max - Copa América
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Bàn Thắng Tiếp Theo
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Peru (PG)
Bolivia (PG)
Hòa
0-0
TRỰC TIẾP
Mexico (PG)
Paraguay (PG)
Hòa
00.87
0.99
3.5-0.59
u0.45
2.69
2.85
3.05
Saba Soccer PinGoal Max - Premier League
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toà
loading
Đang tải vui lòng chờ trong giây lát

KeoNhaCai - Tỷ Lệ Bóng Đá - Kèo Bóng Đá - Kèo Nhà Cái

Bóng đá có rất nhiều biến động đang thay đổi từng giờ từng phút. Đặc biệt nhất trong đó là tỷ lệ cá cược của kèo nhà cái biến động với tần suất cao nhất. Biến động trong tỷ lệ cá cược theo từng giây từng phút trôi qua mà thay đổi, chính vì thế để nắm bắt chính xác thông tin tỷ lệ cá cược không phải điều dễ dàng.

Nhận ra điều đó, chuyên mục tỷ lệ cá cược trên keonhacai đã tìm tòi và thành công đưa đến cho người hâm mộ quan tâm đến tỷ lệ các cược một chuyên mục với nội dung chính xác nhất được cập nhật từng phút từng giây đồng bộ với các biến động trên các trang nhà cái uy tín hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó là sự đa dạng về nội dung, thông tin kèo toàn diện từ các nhà cái hàng đầu. Nội dung được hiển thị trực quan nhất giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin kèo lên xuống, biến động đang diễn ra trên sân (thẻ đỏ, thẻ vàng, độ góc, var, pen, ppen, trấn thương..) dễ dàng từ đó nhận rõ ràng diễn biến trận đấu để đưa quyết định chính xác.

Tiện ích cũng được đội ngũ phát triển nội dung quan tâm, tổ hợp phím “Ctrl+F” giúp cho việc tìm kiếm trận đấu dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với mục tiêu “nhanh nhất, chính xác nhất vs đa dạng nhất” keonhacai mong muốn qua chuyên mục tỷ lệ cá cược nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định chính xác mang về chiến thắng trong từng trận đấu.